Эрдмийт ХХК Odoo-н хувилбар 10.0+e

Дараахын тухай мэдээлэл Эрдмийт ХХК Odoo тусгал, Нээлттэй Эхтэй ERP.

Суулгасанд Аппликэшнууд

CRM
Сэжим, Боломж, Үйл ажиллагаа
Төсөл
Төслүүд, Даалгаврууд
Бараа материалын Менежмент
Бараа материал, Логистик, Агуулах
Үйлдвэрлэл
Үйлдвэрлэлийн захиалгууд, Орц, Шугам
ERDMEAT Manufacturing Meat Cost Calculation
Mongolian Manufacturing
Mongolian Manufacturing Account
Sub Product Additional Features
Manufacturing Meat Cost Calculation
Mongolian Manufacturing Operations
Manufacturing with Purchase
Mongolian Point of Sale
Mongolian Point of sale hide amount
Mongolian Pos user config
Борлуулалт
Үнийн санал, Борлуулалтын захиалга, Нэхэмжлэл
Create picking tool
Борлуулалтын цэг
Дэлгүүрт зориулагдсан маажих дэлгэц
Цагийн Хуваарь
Хөөрөлдөх
Хэлэлцүүлэг, Мэйлийн жагсаалт, Мэдээ
Амралт, чөлөөний менежмент
Амралт-чөлөө, хуваарилалт болон хүсэлт
Нэхэмжлэл
Нэхэмжлэлийг илгээх болон Төлбөрийг хөтлөх
Санхүү, НББ
Санхүү болон Шинжилгээний Санхүү
Mongolian Claims Management
Дэмжлэг, Алдаа хөтлөгч, Тусламжийн төв
Бүтээмж
Наамал тэмдэглэл, Хамтран ажиллах, Санамж
Вебсайт байгуулагч
Байгууллагынхаа вебсайтыг байгуулах
Helpdesk
Ticketing, Support, Issues
Mongolian Helpdesk
Ticketing, Support, Issues
Худалдан авалтын менежмент
Худалдан авах захиалгууд, Хүлээн авсан баримтууд, Нийлүүлэгчийн баримтууд
Ажилчдийн Лавлах
Ажлууд, Хэлтсүүд, Ажилчдийн дэлгэрэнгүй
Ирц
Ажилчдын ирцийг удирдах
ХН бүрдүүлэлтийн явц
Ажлын байр, ХН бүрдүүлэлт, Ажилд орох өргөдөл, Ажлын ярилцлага
Зардал хөтлөгч
Зардлын шалгалт, Нэхэмжлэл
Хянах самбар
Өөриймшүүлсэн хянах самбарыг үүсгэх
Холбогчийн хавтас
Захиалагч, Нийлүүлэгч, Түншүүд,...
Mongolian Account
Mongolian Account Currency Equalization
Mongolian Account on Human Resource
Mongolian Account Reconciliation
Mongolian Livestock
Аж ахуйн зориулалттай мал, амьтны модуль
Mongolian Livestock Account
Аж ахуйн зориулалттай мал, амьтны модуль
Mongolian Mining
Mongolian Sale Plan
Odoo Web Login Screen
The new configurable Odoo Web Login Screen
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
Календар
Хувийн болон дундын цаглабар
Mongolian Calendar
Хувийн болон дундын цаглабар